ATEŞLER ENERJİ

Kendimize ve insana olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur. Yönetim anlayışımız "insana saygı"ya dayanır. Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, sattığımız her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri beklentileri kalite anlayışımızın odak noktasıdır. Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, sosyal sorumluluk alanlarında üzerimize düşen her görevi yerine getiririz. Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız. Ticarette etik değerlerin varlığına, sürdürülmesinin gerekliliğine inanır ve çalışma sistemimizi bu değerlerin ispatı üzerine kurgularız.